Bestyrelsen

Privat skovbørnehaven Mariehønens ledelse består af en bestyrelse og lederen.


Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse. Den daglige ledelse og institutionens drift forestås af lederen.


Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer, hvoraf de 3 vælges af og blandt forældrene senest i oktober måned. Der vælges 2-4 suppleanter for et år ad gangen. Lederen deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.Nuværende bestyrelse:


Formand: Kathrine Holme Johannesen


Næstformand: Louise Gyllich


Kassér: Astrid Tranum Rømer


Medlem: Charlotte Kiby


Medlem: Lise Sjøgren 


Suppleant: Frederikke Kelmann


Suppleant: Marianne Boelskifte

Suppleant: Line Orban Dahlbæk

Suppleant: Leanne Bruun de Neergaard


Suppleant: Christine Høybye