Bestyrelsen

Bestyrelsen

Privat skovbørnehaven Mariehønens ledelse består af en bestyrelse og lederen.


Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse. Den daglige ledelse og institutionens drift forestås af lederen.


Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer, hvoraf de 3 vælges af og blandt forældrene senest i oktober måned. Der vælges 2-4 suppleanter for et år ad gangen. Lederen deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.Nuværende bestyrelse:


Formand: Jeppe Rømer Juul


Næstformand: Mikie Elise Hjelm 


Kassér: Camilla Mejdahl


Medlem: Ajaja Kragh-Müller


Medlem: Lea Kyhl


Medlem: Camilla B. Lund


Suppleant: 

Suppleant: 


Suppleant: