Bestyrelsen

Privat skovbørnehaven Mariehønens ledelse består af en bestyrelse og lederen.


Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse. Den daglige ledelse og institutionens drift forestås af lederen.


Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer, hvoraf de 3 vælges af og blandt forældrene senest i oktober måned. Der vælges 2-4 suppleanter for et år ad gangen. Lederen deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.Nuværende bestyrelse:


Formand: Kathrine Holme Johannesen


Næstformand: Morten Larsen


Kasser: Frida Emanuelsson


Medlem: Christine Høybye


Medlem: Søren Lindberg 


Suppleant: Charlotte Kiby


Suppleant: Louise Gyllich© Privat Skovbørnehaven Mariehønen. Tlf. 30965035. Grønnevej 1, 2830 Virum