børnemiljøvurdering og brugertilfredshed

Børnemiljøvurdering & brugertilfredshed

Børnemiljøvurdering 2013:

 

Børnehavens psykiske miljø


Vi lægger vægt på, at børnene i det daglige mødes med interesse og respekt. Vi understøtter

børnenes selvfølelse og følelse af at høre til – at føle sig samhørig, ønsket og nødvendig for

fællesskabet.

Huset er præget af en respektfuld omgangstone på alle niveauer. Vi har et særligt fokus på at skabe

tillid til hinanden. Børnene inspireres til omsorg og venskab, men også til at acceptere følelser af

vrede og frustration.

Venskaber opdyrkes, og alle børn opfordres til at lege med hinanden i det daglige. Vi vægter også

plads til fordybelse både for det enkelte barn og for små legegrupper.

Det er de voksnes opgave at skabe adækvate rammer for udvikling og tryghed – og at inddrage

børnene i relevante og overskuelige arenaer.


Børnehavens æstetiske miljø:


Vi lægger vægt på, at børnehavens miljø udstråler, at vi er en skovbørnehave. Rummene er indrettet

med tydelig adresse til dette koncept – med udstoppede dyr, naturmaterialer, hvor det kan lade sig

gøre m.m.

Der er skiftende udstillinger af børnenes kreative aktiviteter – som regel frembragt af materialer

indsamlet i skov og ved strand.

Kulturelle aktiviteter som sang, musik, teater tager udgangspunkt i vores fælles liv – i det vi gør

sammen, du og jeg, her og nu. Traditioner og gamle lege og sanglege holdes ligeledes i hævd.


Læs mere af vores børnemiljøvurdering her.


Brugertilfredshedsundersøgelser:


Bestyrelsen har siden 2013 besluttet at foretage en årlig privat brugertilfredshedsundersøgelse blandt børnehavens forældre. Den tager udgangspunkt i den samme skabelon som i kommunalt regi, men er både tilføjet og fjernet i forhold til hvad, der er relevant for vores institution.


Privat brugertilfredshedsundersøgelse 2016

Privat brugertilfredshedsundersøgelse 2015

Privat brugertilfredshedsundersøgelse 2014