Læreplaner

Læreplan & evaluering

Læreplan 2021:


Nedenstående ses de 6 læreplanstemaer, som der er lovkrav til implementeringen af:


• Naturen og naturfænomener

• Krop og bevægelse

• Alsidig personlighedsudvikling

• Sociale kompetencer

• Kulturelle udtryksformer og værdier

• Sprog


Herudover har vi følgende planer for de mere generelle lovkrav:


• børn med særlige behov

• et godt børnemiljø

• hvordan vi arbejder med evaluering og dokumentation


Læs mere uddybende om de enkelte punkter i vores læreplan for 2021 her.


Evaluering:

På linket herunder kan du finde Privat Skovbørnehaven Mariehønens evaluering af håndteringen af læreplanerne for 2013 og 2014.


Evaluering af læreplan 2013

Evaluering af læreplan 2014