Virksomhedsplan

Virksomhedsplan & årsberetning

På denne side kan der læses om Privat Skovbørnehaven Mariehønens virksomhedsplan/indsatsområder for 2015/2016 samt årsberetning for 2014.


Indsatsområder:


Pædagogisk kvalitet og synlig læring - det kommunalt fastsatte indsatsområde for 2015


Etablering og sikring af dynamiske rutiner, strukturer og overgange for børnene i det nye hus - eget indsatsområde


Kvalificering af indsigten i og det pædagogisk arbejde med børns selvfølelse og samhørighedsfølelse - eget indsatsområde


Voksen- og børneinitierede aktiviteter - eget indsatsområde


Evaluering:


Bestyrelsen og lederen evaluerer normalt virksomhedsplanen hvert år - senest på sidste bestyrelsesmøde i året.


For mere information om virksomhedsplanen samt indsatsområder 2015/2016 - klik her.


For at læse om Mariehønens beretning for 2014 - klik her.