Før du vælger Mariehønen

Før du vælger Mariehønen...

Hvad kan du forvente som ny i børnehaven?


Det skal være sjovt, trygt og rart at gå i børnehave og i Mariehønen vægter vi det levede børneliv meget højt! En dag i Mariehønen er ikke præget af stramme tidsskemaer. Der er altid planlagte aktiviteter og mål for dagen, men børnene og legen er i centrum, og dagen bærer gerne præg af hvad der motiverer børnene. 

Vi er en lille skovbørnehave og der er rum, rammer og tid til det enkelte barns (og dets forældres) behov.


Når man fx som små 3 år starter i Mariehønen, begynder man som Skovsnegl.

Skovsneglene er de små, ikke så hurtige skovfarere, der har meget at lære om naturen, dens cyklus og børnehavelivet. Efter ca. et års tid, hvor barnet har haft tid til at lære naturen og børnehavelivet at kende, vurderer barnets primære pædagog, i fællesskab med resten af medarbejdergruppen, hvornår det enkelte barn rykker videre og bliver Skovmus. Denne proces er forskellig fra barn til barn. På den måde sikrer vi bedst muligt, at der tages højde for det enkelte barns forskellige udviklingsmodi. Den 1. maj til der naturligt være et skift for mange af børnene, da det er der, de ældste starter i SFO.


Skovmusene er de lidt større børn, der kender skoven og dens sjove legesteder ud og ind, samt rutinerne i børnehaven. Når barnet når til sit sidste år i børnehavne – året inden skolelivet begynder – bliver det skovugle. Skovugler udklækkes i uge 43. Barnet forbereder sig på at blive flyveklar. Børnene har lært en masse om naturen, om at være en god kammerat og lært at være selvhjulpen. Skovuglerne er også vores skolegruppe, som udover at være sammen med skovmusene i skoven til dagligt, også har deres egen ture, arrangementer og generel træning i skoleparathed.


Er Mariehønen det rigtige sted for dit barn?

Mariehønen ønsker at være en børnehave for alle typer af børn og en af vores væsentligste værdier er at der skal være plads til alle. Dog skal man være opmærksom på at man ikke kan forvente de "almindelige" faste rammer som man ser normalt i kommunale børnehaver, da det også er en værdi for børnehaven at der skal være plads til at dagen kan udfolde sig efter børnenes behov. Derfor kan det godt være at vi har planlagt noget bestemt for dagen, men hvis børnene vil det anderledes, så kan hele dagen se anderledes ud, end hvad vi havde forventet. Hvis du derfor ved, at dit barn trives med faste rammer med en forudsigelig dag, skal du genoverveje om du skal vælge Mariehønen til dit barn.


Dagligdagen i Mariehønen


Dagligdagen i Mariehønen er ikke præget af stramme tidsskemaer. Dermed ikke sagt, at der ikke altid er et mål med dagen og planlagte aktiviteter, men sagt som, at vi ikke altid kan vide hvor dagen bringer os hen. Pludselig finder vi en brombærbusk på vej til vores planlagte skovsted - vi bruger 45 min på at spise os mætte i brombær, og så nåede vi ikke længere... Børnene og legen er i centrum, og dagen bærer gerne præg af børnenes motivation.

Hver fredag har vi som udgangspunkt FredagsRock, men kommer årets første sne lige netop dén fredag, så skal vi ud at kælke i stedet for at spille musik og synge. Udfordringer i børnegruppens sociale konstellationer eller konflikter generelt i børnegruppen kan også medvirke til, at der omprioriteres i dagens planlagte aktivitet/mål.


Det skal være rart og sjovt at gå i børnehave og vi vægter det levede børneliv i dagligdagen meget højt!


At skabe rammer, der giver børnene mulighed for ro og fordybelse i dagligdagen vægter vi også højt. En af måderne, hvorpå vi gør det i dagligdagen, er ved at dele vores 29 børn op i to gågrupper mellem kl. 9.30-14  – de yngste og de ældste (Skovsnegle og Skovmus/Skovugler). Derved har den ene gå gruppe mulighed for at have fokusdag hjemme i børnehaven den ene dag, mens den anden gågruppe har turdag. Den næste dag byttes der rundt, eller alle er på tur. 


I morgentimerne og i eftermiddagstimerne lægger vi vægt på at være ét hus, hvor store som små, og drenge som piger leger sammen. Om morgenen kan det for nogen børn være rigtig hyggeligt at sidde og hygge sig, gerne sammen med sin mor eller far, med en kop te (og kaffe til forældrene) og et stykke knækbrød inden man går i gang med at lege med sine børnehavevenner.

Når kl. bliver 9.30 og børnene er i deres respektive gågrupper, får de lidt grøntsager og vand inden de tager på tur. Nogle gange tages grøntsagerne med på tur, og hvis gruppen har fokusdag hjemme i børnehaven uddeles der grønsager til rundkreds eller anden aktivitet i børnehaven. Mellem kl. 9.30-14 er børnene opdelt og om eftermiddagen er alle børn igen samlet i børnehaven, hvor der bygges, males, leges og hygges.  Vi vil meget gerne have besked, hvis barnet kommer senere end 9.30.


Hvad forventer vi af jer som forældre?


Mariehønen er en privat børnehave, og kan betegnes som forældrenes børnehave, hvor bestyrelsen i princippet er ”arbejdsgivere”. Alle forældre er med til at sætte rammerne for en god og velfungerende børnehave og derfor er det vigtigt, at I også føler ejerskab og er villige til at bidrage på forskellige fronter.  Fordi vi vælger at bruge den højere forældrebetaling, vi har på medarbejdertimer ubeskåret, betyder dette også, at vi som forældre bliver nødt til at lægge et større engagement og behjælpelighed end en kommunal børnehave, når det gælder følgende forældrearbejde i børnehaven:


  • Vores 2 årlige arbejdslørdage (forår/efterår)

  • Forældreturnus-ordning, hvor alle familier én-to gange årligt gør rent i bund i ét af husets rum/”afdelinger”

  • Aktivt deltager i bestyrelse- eller støtte/fondsforening

Vi har det også rigtig hyggeligt sammen og synes det er sjovt, når vi alle er samlet til børnehavens forskellige fester og sammenkomster.  Også i den forbindelse er det ikke usædvanligt, at vi forældre hjælper med kagebagning, mad eller lignende.


Åbningstider


Mandag-torsdag kl. 7.30 - 17.00

Fredag kl. 7.30 - 16.00


Lukkedage i 2024

7. & 8. marts

4. april

Uge 29 & 30

21. dec. - 2. jan.


Download også vores informationspjece her.