Før du vælger Mariehønen...

Hvad kan du forvente som ny i børnehaven?


Den største forskel på en privat og kommunal institution er, at forældrene kan være med til at præge børnehaven i en langt højere grad - da den kan betegnes som "forældrenes børnehave" og ikke kommunens. Vi fastlægger selv service- og aktivitetsniveauet, da vi selv kan bestemme, hvad prisen skal være og hvordan pengene skal bruges. Vi har hos os valgt at bruge alle de penge vi kan på personaletimer, da vi vægter det højt at have mulighed for at tage på så mange ture i naturen som muligt, hvilket er ressourcekrævende. Derfor opkræver vi en højere takst og har en af de bedste normeringer i kommunen med flest personaletimer til rådighed.


Når man som små 3 år starter i Mariehønen, begynder man som Skovsnegl. Skovsneglene er de yngste, ikke så hurtige skovfarere, der har meget at lære om naturen, dens cyklus og børnehavelivet. Efter ca. et års tid, hvor barnet har haft tid til at lære naturen og børnehavelivet at kende, vurderer barnets primære pædagog, i fællesskab med resten af medarbejdergruppen, hvornår det enkelte barn rykker videre og bliver Skovmus. Denne proces er forskellig fra barn til barn. På den måde sikrer vi bedst muligt, at der tages højde for det enkelte barns forskellige udviklingsmodi. Den 1. maj vil der naturligt være et skift for mange af børnene, da det er der, de ældste starter SFO. Skovmusene er de lidt større børn, der kender skoven og dens sjove legesteder ud og ind samt rutinerne i børnehaven. Når barnet når til sit sidste år i børnehaven - året inden skolelivet begynder - bliver det Skovugle. Skovugler udklækkes i uge 43. Barnet  forbereder sig på at blive flyveklar. Børnene har lært en masse om naturen, om at være en god kammerat og lært at være selvhjulpen. Skovuglerne er også vores skolegruppe, som udover at være sammen med skovmusene i skoven til daglig, også har deres egne ture, arrangementer og generel træning i skoleparathed.


Dagligdagen i Mariehønen

Dagligdagen i Mariehønen er ikke præget af stramme tidsskemaer. Dermed ikke sagt, at der ikke altid er et mål med dagen og planlagte aktiviteter, men sagt som, at vi ikke altid kan vide hvor dagen bringer os hen. Pludselig finder vi en brombærbusk på vej til vores planlagte skovsted - vi bruger 45 min på at spise os mætte i brombær, og så nåede vi ikke længere... Børnene og legen er i centrum, og dagen bærer gerne præg af børnenes motivation. Hver fredag har vi som udgangspunkt FredagsRock, men kommer årets første sne lige netop dén fredag, så skal vi ud at kælke i stedet for at spille musik og synge. Udfordringer i børnegruppens sociale konstellationer eller konflikter generelt i børnegruppen kan også medvirke til, at der omprioriteres i dagens planlagte aktivitet/mål.


Det skal være rart og sjovt at gå i børnehave og vi vægter det levede børneliv i dagligdagen meget højt!


At skabe rammer, der giver børnene mulighed for ro og fordybelse i dagligdagen vægter vi også højt. En af måderne, hvorpå vi gør det i dagligdagen, er ved at dele vores 27 børn op i to gågrupper mellem kl. 9.30-14  – de yngste og de ældste (Skovsnegle og Skovmus/Skovugler). Derved har den ene gå gruppe mulighed for at have fokusdag hjemme i børnehaven den ene dag, mens den anden gågruppe har turdag. Den næste dag byttes der rundt, eller alle er på tur. Line, børnehavens leder, skifter mellem Skovsnegle og Skovmus/Skovugler og kontor, dvs. ofte er der tre voksne på tur med den ene gågruppe. Eller måske har vi valgt at lade en voksen gå på minitur med 4 børn.


I morgentimerne og i eftermiddagstimerne lægger vi vægt på at være ét hus, hvor store som små, og drenge som piger leger sammen. Om morgenen kan det for nogen børn være rigtig hyggeligt at sidde og hygge sig, gerne sammen med sin mor eller far, med en kop te (og kaffe til forældrene) og et stykke knækbrød inden man går i gang med at lege med sine børnehavevenner. Når kl. bliver 9.30 og børnene er i deres respektive gågrupper, får de lidt grøntsager og vand inden de tager på tur. Nogle gange tages grøntsagerne med på tur, og hvis gruppen har fokusdag hjemme i børnehaven uddeles der grønsager til rundkreds eller anden aktivitet i børnehaven. Mellem kl. 9.30-14 er børnene opdelt og om eftermiddagen er alle børn igen samlet i børnehaven, hvor der bygges, males, leges og hygges.  Vi vil meget gerne have besked, hvis barnet kommer senere end 9.30.


Hvad forventer vi af jer som forældre?


Vores medarbejdere brænder for det pædagogiske arbejde og naturen, og som privat børnehave, er det i princippet forældrene der fungerer som ”arbejdsgivere”. Medarbejderne er med til at sætte rammerne for en god og velfungerende børnehave, og derfor er det vigtigt, at vi forældre også føler ejerskab og er villige til at bidrage på forskellige fronter.


Forældreopgaver

  • Indkøb af dagligvarer til børnehaven 2 gange årligt
  • 2 årlige arbejdslørdage (forår/efterår)
  • Turnusordning, hvor alle forældre én gang årligt slår græs, pudser vinduer, gør rent inden for eller andet
  • Og eventuelt Bestyrelse eller Fondsgruppe


Bemærk derudover, at Privat Skovbørnehaven Mariehønen har åbningstider og lukkedage, der adskiller sig fra de kommunale dagtilbud.


Åbningstider

Mandag-torsdag kl. 7.30 - 16.30

Fredag kl. 7.30 - 16.00


Lukkedage 2020:

22. maj, 2.-3. juni uge 29-30, 24. december - 3. januar 2021Download også vores informationspjece her.


© Privat Skovbørnehaven Mariehønen. Tlf. 30965035. Grønnevej 1, 2830 Virum